فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی

فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی

  • 1401-04-13
  • مدیریت شهرک های صنعتی قم

سید ابراهیم رئیسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را «افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار داشت: دشمن برای عقب ‌نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه‌های خلق قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاست، تلاش می‌کند روند تولید را مختل و ضعیف کند.

آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، تصریح کرد: دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر قرار گیرد.

پیوست ها

هیچ پیوستی یافت نشد

پیام بگذارید