جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

رضا رحیمی

مواد غذایی رضا رحیمی

علی فولادزاده

سلولزی علی فولادزاده

سعید حلاجیان

سلولزی سعید حلاجیان

سعید نیسی

سلولزی سعید نیسی

علیرضا محمدی

سلولزی علیرضا محمدی

مهدی قشقایی

سلولزی مهدی قشقایی

سید حسن برقعی

سلولزی سید حسن برقعی

جعفر شرعیات

سلولزی جعفر شرعیات

محمد قاسمی

سلولزی محمد قاسمی

فرهاد سید صالحی

سلولزی فرهاد سید صالحی

مرتضی قاسمی

سلولزی مرتضی قاسمی

احمد شهناز زاده

سلولزی احمد شهناز زاده

داود قاسمی

سلولزی داود قاسمی

محمد استاد شریف معمار

سلولزی محمد استاد شریف معمار

محمد نوری

سلولزی محمد نوری

هادی حاجی باقری رکن آبادی

سلولزی هادی حاجی باقری رکن آبادی

سید عباس اسماعیل نژاد

سلولزی سید عباس اسماعیل نژاد

حمید محمدی

سلولزی حمید محمدی

محمد علیجانی

محصولات شیمیایی و پلیمری محمد علیجانی

احسان سعیدی

خدمات احسان سعیدی