جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

مجید پارسایی منش

سلولزی مجید پارسایی منش

نگارستان نقش سورنا

سلولزی

موسسه فرهنگی هنری مشعر

سلولزی

مرضیه قاسمی

سلولزی مرضیه قاسمی

محمد خاکباز

سلولزی محمد خاکباز

غلامرضا گل چین بیدگلی

مواد غذایی غلامرضا گل چین بیدگلی

امیر سروی

سلولزی امیر سروی

محسن ابراهیمی ورزنه

سلولزی محسن ابراهیمی ورزنه

بهرنگ عماد مهرآفرین

سلولزی

حسین نیکوصحبت رجبی

مواد غذایی حسین نیکوصحبت رجبی

سیدمحمد سیدابراهیمی

خدمات سیدمحمد سیدابراهیمی

محسن گرکانی ممقانی

مواد غذایی محسن گرکانی ممقانی

میثم دستیان

سلولزی میثم دستیان

سعید حیدری

سلولزی سعید حیدری

زهرا علیمرادی بزچلوئی

سلولزی زهرا علیمرادی بزچلوئی

محمد محسن شاکری سید جواد شمس م

خدمات محمد محسن شاکری سید جواد شمس م

تعاونی کارکنان شرکت شهرکهای صن

خدمات

شرکت گاز استان قم

خدمات

انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای

علی دهپروری

سلولزی علی دهپروری