جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

محمدرضا حسین زاده

خدمات محمدرضا حسین زاده

محمد رسول سلمانی سونجی

فلزات و سنگ های معدنی محمد رسول سلمانی سونجی

ابوالفضل براتی حصاری

ابوالفضل براتی حصاری

اکسیر صنعت نیک آرمان

محصولات شیمیایی و پلیمری ابوالفضل حنفي

بازرگانی عتیق آذر سهند

محسن آموزگار و علی آموزگار

محصولات شیمیایی و پلیمری محسن آموزگار و علی آموزگار

گرانول شفاف قم

محصولات شیمیایی و پلیمری

نگین روی

محصولات شیمیایی و پلیمری

غلامحسین و محمد و غلامعلی و مح

سلولزی غلامحسین و محمد و غلامعلی و مح

کیمیا بسپار سبز کویر

محصولات شیمیایی و پلیمری

سیف اله بشیری

محصولات شیمیایی و پلیمری سیف اله بشیری

تندر سیکلت

فلزات و سنگ های معدنی

آبگون شیمی پارس

محصولات شیمیایی و پلیمری

حیدر شهناززاده

محصولات شیمیایی و پلیمری حیدر شهناززاده

تکران مبرد

فلزات و سنگ های معدنی

گرانول زیست پلاست

محصولات شیمیایی و پلیمری

بازرگانی مهر آوران کومه آرا

پایدار پیمان قم

محصولات شیمیایی و پلیمری

مانه پرتو

لوازم الکترونیکی و دیجیتال

منیره ابراهیمی غریب دوستی

نساجی و پوشاک منیره ابراهیمی غریب دوستی