جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

پارسیان لیف دلیجان

محصولات شیمیایی و پلیمری

محمد محمدی قراسوئی

لوازم الکترونیکی و دیجیتال محمد محمدی قراسوئی

شیمی جهان گستر

فلزات و سنگ های معدنی

جواد حاج مهدی

خدمات جواد حاج مهدی

جواد عباس آبادی

محصولات شیمیایی و پلیمری جواد عباس آبادی

پردیس صنعت سیاره سبز

لوازم الکترونیکی و دیجیتال

تولیدی پویان شیمی قطران

سلولزی

فولاد گستر آتیه ماهور قم

فلزات و سنگ های معدنی

پویان شیمی قطران

محصولات شیمیایی و پلیمری

نگارین پودر کوبان سنگ کسری خاو

کانی های غیر فلزی

سایه گستران قم

محصولات شیمیایی و پلیمری

کاوش صنعت رز

محصولات شیمیایی و پلیمری

بهینه نوید شیمی

محصولات شیمیایی و پلیمری

صنایع آهن و فولاد کاران رستمی

محصولات شیمیایی و پلیمری

مسلم رشیدی

محصولات شیمیایی و پلیمری مسلم رشیدی

شیمی ناب سیما سلفچگان

مواد غذایی

بانک ملی

محصولات شیمیایی و پلیمری

ماه کیمیای سبز سلفچگان

مواد غذایی

شیمی فرآور مریک

محصولات شیمیایی و پلیمری

اسید سولفوریک صبا قم

محصولات شیمیایی و پلیمری