جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

عبدالرضا شفیعی کمال آباد

محصولات شیمیایی و پلیمری عبدالرضا شفیعی کمال آباد

امیر حسین قاسمی ورزنه

فلزات و سنگ های معدنی امیر حسین قاسمی ورزنه

صنایع رفاه شیمی قم

محصولات شیمیایی و پلیمری

تابش نور قم

مواد غذایی

قاسم سهرابلو

فلزات و سنگ های معدنی قاسم سهرابلو

محمد دیری

کانی های غیر فلزی محمد دیری

تعاونی پنگوئن پرتو کویر

محصولات شیمیایی و پلیمری

آریا چرم گام راسپینا

محصولات شیمیایی و پلیمری

محمدرضا استاد محمد علی

سلولزی محمدرضا استاد محمد علی

سید علی برقعی رضوی

لوازم الکترونیکی و دیجیتال سید علی برقعی رضوی

هلال طب

محصولات شیمیایی و پلیمری

عباسعلی کرمی

محصولات شیمیایی و پلیمری عباسعلی کرمی

احمد نصیری سروی

محصولات شیمیایی و پلیمری احمد نصیری سروی

آذر فناوران پویا پندار

محصولات شیمیایی و پلیمری

نخ تابان شکوهیه

نساجی و پوشاک

برنا شیمی کیمیا

محصولات شیمیایی و پلیمری

شهاب تایر آسیا

محصولات شیمیایی و پلیمری

آراد مهام شیمی پارس

محصولات شیمیایی و پلیمری

سلف شیمی

محصولات شیمیایی و پلیمری

علیرضا صباحی

مواد غذایی علیرضا صباحی