جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

محمد جوکار شاه آبادی

فلزات و سنگ های معدنی محمد جوکار شاه آبادی

تجهیز ساختمان کسری

فلزات و سنگ های معدنی

هادی حاجی عبداللهی

محصولات شیمیایی و پلیمری هادی حاجی عبداللهی

عزالدین افتخاری

محصولات شیمیایی و پلیمری عزالدین افتخاری

علیرضا باقری مهید

محصولات شیمیایی و پلیمری علیرضا باقری مهید

تولیدی و صنعتی ایران انشعاب

فلزات و سنگ های معدنی

اندود صنعت طلا و نقره

لوازم الکترونیکی و دیجیتال

محسن فقانی

محصولات شیمیایی و پلیمری محسن فقانی

تابلو سازان ایمن برق آسا

فلزات و سنگ های معدنی

اسکان داده ها

پترو شکوه نور سبلان

محصولات شیمیایی و پلیمری

رضا باباپیر

سلولزی رضا باباپیر

صنایع غذایی مبین مهر قم

مواد غذایی

مهدی لطفعلیخانی

مواد غذایی مهدی لطفعلیخانی

جواد رمضان اعتدال

فلزات و سنگ های معدنی جواد رمضان اعتدال

تعاونی آرسین صنعت گستر آتی

کانی های غیر فلزی

علیرضا قاسمی ماهر

مواد غذایی علیرضا قاسمی ماهر

مسلم بلال پور

مواد غذایی مسلم بلال پور

اسماعیل داود آبادی فراهانی

سلولزی اسماعیل داود آبادی فراهانی

نیکران موتور پاسارگاد

فلزات و سنگ های معدنی