جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

بهبود پالایش فراز

محصولات شیمیایی و پلیمری

توسعه افزار شاهوار

فلزات و سنگ های معدنی

علم و نوآوری فناوران کیا نویان

محصولات شیمیایی و پلیمری

شرکت سفال سازان شفق

شرکت مهتاب بسپار پویا

محصولات شیمیایی و پلیمری

شرکت کوبان پلیمر آسیا

محصولات شیمیایی و پلیمری

شرکت پاکشوما

فلزات و سنگ های معدنی

آلومینیوم تخت جمشید

فلزات و سنگ های معدنی

زیبا کاران سیروان

محصولات شیمیایی و پلیمری

شرکت اکسید سازان جام جم

محصولات شیمیایی و پلیمری ریحانه خرمی روز

شرکت همراهان ابنیه صالح

کانی های غیر فلزی

رها آذین صفحه

محصولات شیمیایی و پلیمری

مجید آقابابائی

فلزات و سنگ های معدنی مجید آقابابائی

شرکت سنگستان آذرین

کانی های غیر فلزی

شرکت رنگین پودر غدیر

خدمات

شرکت رنگین پودر غدیر

کانی های غیر فلزی رنگین پودر غدیر

ماوی گستران زمین

محصولات شیمیایی و پلیمری

مأوی گستران زمین

محصولات شیمیایی و پلیمری

سعید بالاپور

محصولات شیمیایی و پلیمری سعید بالاپور

حسن اردکانی

سلولزی حمیده اردکانی و شادی اردکانی و