جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

سید ابوالحسن رسولی

سید ابوالحسن رسولی

غلامحسین کارگزار

سلولزی غلامحسین کارگزار

محمد حاج ملا عسگری

سلولزی محمد حاج ملا عسگری

بهنام متین آزاد

سلولزی بهنام متین آزاد

احمد گل محمدی افتخار

سلولزی احمد گل محمدی افتخار

رضا میرشکاری

سلولزی رضا میرشکاری

مهین اکرمیه بزچلوئی

سلولزی مهین اکرمیه بزچلوئی

عطیه احمدی

سلولزی عطیه احمدی

محمد رضا خانی

محمد رضا خانی

احسان انجیلی

سلولزی احسان انجیلی

مهدی قلی زاده اصل

سلولزی مهدی قلی زاده اصل

احمد رفیعی مقدم

سلولزی احمد رفیعی مقدم

سید محمدرضا افضلی

سلولزی سید محمدرضا افضلی

خدیجه حاجی باقری

سلولزی خدیجه حاجی باقری

مصطفی خانی

سلولزی مصطفی خانی

امیر همت یار

سلولزی امیر همت یار

مهدی قربانی

سلولزی مهدی قربانی

مرتضی هاشمی آرانی

سلولزی مرتضی هاشمی آرانی

عباس نورائی

فلزات و سنگ های معدنی عباس نورائی

ابوالفضل ترابی شاخص

سلولزی ابوالفضل ترابی شاخص